STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (KOS)

KOS

Vstup do systému

Čeština | English
Vstup do systému
Uživatelské jméno
Uživatelské jméno

    SSO Shibboleth    
Pokud neznáte své uživatelské jméno (login) nebo heslo, obraťte se na Vydavatelství průkazů ČVUT nebo na podporu ČVUT. Nové heslo Vám bude vydáno po ověření totožnosti.
Studenti, kteří vstupují do KOSu poprvé, získají svůj login a heslo v aplikaci První heslo, kam se přihlásí pomocí kódu své přihlášky.
Pro přístup do KOSu používejte pouze váš login bez další přípony.
Odpovědi na časté otázky ohledně hesla najdete na FAQ - Heslo ČVUT.

UPOZORNĚNÍ! Platnost Hesla ČVUT je omezena na 365 dnů od jeho poslední změny. Informace o datu expirace Hesla ČVUT najdete po přihlášení do aplikací KOS a USERMAP (příp. FIS, PES). Pokud potřebujete heslo změnit, jděte na stránku usermap.cvut.cz. Studenti s ukončeným nebo přerušeným studiem nemají přístup do KOSu.

Nový webový KOS

Tato verze weboveho KOSu bude ukončena k 1.9.2023, používejte prosím Nový Webový KOS.

This version of Web KOS will be terminated on 01/09/2023, please start using of the New Web KOS.

Both applications cover the same functionality. The main differences between this KOS and New Web KOS are described at https://new.kos.cvut.cz/changelog.


Podpora pro studenty s hendikepem

Pokud jste student s hendikepem – se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením, se specifickou poruchou učení, s poruchou autistického spektra nebo s psychickým či jiným dlouhodobým onemocněním, můžete mít vzhledem ke svým specifickým potřebám upravený průběh a podmínky studia. Pro bližší informace kontaktujte Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.

EuroTeQ katalog kurzů

EuroTeQ přichází s další nabídkou předmětů na partnerských univerzitách. Vyberte si z technických, jazykových, kulturních i podnikatelských předmětů nabízených na evropských partnerských univerzitách od září 2023 do ledna 2024. Přihlášky zasílejte na adresu Andrea.vavrinova@cvut.cz a to nejpozději do:
  1. 20. 6. 2023 pro předměty na univerzitě TalTech
  2. 1. 8. 2023 pro předměty na ostatních univerzitách

Více informací na: https://euroteq.cvut.cz/studenti/katalog-kurzu/

EuroTeQ Course Catalogue

EuroTeQ is coming with a new offer of courses at partner universities. A set of technical, language, cultural and business courses is available at European partner universities from September 2023 to January 2024. Send your applications to Andrea.vavrinova@cvut.cz. The deadline is as follows:
  1. 20. 6. 2023 for TalTech’s courses only
  2. 1. 8. 2023 for all other courses

More information at: https://euroteq.cvut.cz/en/students/course-catalogue/

Ubytovací a sociální stipendia

  Informace o přidělení ubytovacích a sociálních stipendií naleznete na webových stránkách:


https://private.cvut.cz
https://tzs.cvut.cz

Kariérní centrum usnadňuje studentům cestu na trh práce a propojuje je s firmami.
Pořádá pro studenty a absolventy různé semináře, kariérní poradny, osobnostní testování a další aktivity.
Více informací na www.kariernicentrum.cz.

Centrum informačních a poradenských služeb - CIPS

www.cips.cvut.cz

Potřebujete poradit nebo vyřešit problémy týkající se studia, jeho výběru nebo i samotného průběhu?

Hledáte podporu při řešení osobních, rodinných nebo právních problémů?

Zúčastněte se akcí na podporu kreativity, studijních dovedností a osobního rozvoje.

Chybí vám potřebné informace?

Kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Jste závislí na počítačových hrách a internetu? Udělejte si test!